blog

זה הגורם המרכזי לשימור עובדים

אם לפני שנתיים המילה “היברידי” היתה נזרקת לחלל האוויר, כנראה שרובנו היינו חושבים על מכונית.בימים הטרופים שעוברים עלינו כיום בתוך הגל החמישי של הקורונה, ובכלל

שמים את המשפחה על השולחן

אחד הלחצים הכי גדולים שצפו בתקופת הקורונההוא התנגשות בין העבודה, הבית והחיים האישיים של האדםייקח לנו עוד שנים טובות של מרחק בכדי להבין את ההשפעה

ה 30 שניות החשובות בחייכם

אין הזמדנות שניה לרושם ראשוני, נכון? אבל כמה זמן לוקח להבין מי עומד מולנו כשעוד לא מדובר בפנים אל פנים, אלא בפנים-מול-קורות-חיים? לפי סקרים שבוצעו